Freitag 03.02.2023

Fehlende Klassen: A 20 (ganztags), BGJ 22/M (ganztags)

Klasse Pos Fach Lehrer Raum Art Bemerkung
A 21 4 gegk2 +Lenz (Dussa) 311 Vertreten Aufgaben Frau Dussa
A 21 5 gegk2 +Lenz (Dussa) 311 Vertreten Aufgaben Frau Dussa
A 22/2 1 Eth Zander 235 Auf 31.01. Di 4 verschoben
A 22/2 2 Ma Lieberam +206 (306) Raumänderung
BE 22 5 Ma (Lieberam) 109 Ausfall
BE 22 6 Gk (Ledong) 226 Ausfall
BVJ 22/2 1 Gk (Ledong) 226 Ausfall
BVJ 22/2 2 Gk (Ledong) 226 Ausfall
BVJ 22/2 3 +Ma (BF1LF1) +Graf (Ledong) +128 (226) Von 01.02. Mi 6 verschoben
Da 20/1 4 +LF 16 (Wk) +Graf (Zins) +128 (231) Von 02.02. Do 7 verschoben
Fl 20/1 5 Deu (Zins) 231 Ausfall
Fl 20/1 6 Deu (Zins) 231 Ausfall
Fl 20/2 1 +HB7 +Wolan +323 Von 03.02. Fr 6 verschoben
Fl 20/2 1 HB6 Wendt 016 Auf 01.02. Mi 5 verschoben
Fl 20/2 2 HB6 Wendt 016 Auf 01.02. Mi 6 verschoben
Fl 20/2 2 +HB7 +Wolan +323 Zusätzlich
Fl 20/2 6 HB7 Wolan Auf 03.02. Fr 1 verschoben